Keeping the best of Welsh religious traditions alive and relevant for today's complex times.

Preaching by Rev. Dr. Matthew Harrington
Joyful music directed by Mary Nelson

Come and join us at 3:00 PM the second Sunday of every month,
September through June, and stay for the te bach following the service.


CROESO!

Dewch i ymuno a ni, Eglwys y Cymry Efrog Newydd, ac estynwn gwahoddiad cynnes a chatrefol i’r Cymry a phawb sydd a diddordeb yn ein gwlad ac yn ein ddiwylliant. Unwaith pob mis cynhelir cyfarfod yn Eglwys Rutgers, ar orllewin Manhattan i addoli, i ganu ac i gysylltu.

Mae ein hoedfaon yn dwyiethog peidiwch ag ofni os nad yw eich Cymraeg yn berfaith.

Arweinir y gwasanaeth gan ein bugail doniol Rev. Dr. Matthew Harrington sy’n pregethu yn Seisnig. Darllenir o’r ysgrythur gan siaradwyr Cymraeg. Rydym yn dra ddiolchgar i gael Mary Nelson, un o gerddorwyr mwya telentog y ddinas fel Arweinydd y Gan.

Heblaw oedfaon misol, rydym yn cynnal oedfaon arbennig ar gyfer y Nadolig, Dydd Gwyl Dewi gyda cinio arbennig o oen wedi rostio a cennin; hefyd Cymanfa Ganu blynydddol gyda Cor Cymraeg Rehoboth.

Mae Te Bach ar ol pob oedfa - Dewch a fe gewch croeso cynnes a ddiffuant a cyfle i adnabod ein cymdeithas. 


Our Mission

Services are held on the Second Sunday of the Month (except during the summer hiatus) at 3:00 p.m. hosted at the Rutgers Presbyterian Church, 236 West 73rd Street (just west of Broadway), New York City.
The church is very close to the Seventh Avenue 72nd Street subway station. More information about how to find us is available here.

The services are to be led by Dr. Matthew Harrington, whose tenure is about to begin in September. Mary Nelson is the church's gifted organist whose musical contributions add greatly to the Church services.

The church service is followed by a tê bach to which all are welcome for a good Welsh tea and fellowship. 

In addition to the Christmas Service of Carols, the Church has two great celebrations during the year: The Annual St. David's Service and Dinner in March, and the Cymanfa Ganu, Festival of Song, in April.

We encourage you to join us for these events.


2016-2017 Church Council Cyngor yr eglwys

Chris Evans

Donald Farrow

Shruti Kulkarni

William Parry

Willie-Mae Perry

Caroline von Reitzenstein, President

James W Thomas

Margaret Williamson, Treasurer